Membranes per a cobertes amb Dual

Membrana impermeabilitzant elastomèrica líquida, reforçada amb microfibres i amb un alt contingut d'alumini.


Idoni per a la impermeabilització de la majoria de suports que es troben habitualment a les cobertes, incloent acer galvanitzat, planxes de zinc, amiant, ciment, tela asfàltica, asfalt, làmines bituminoses. Apte com a anticorrosiu per a estructures de metall exposades com a tancs d'emmagatzematge, canonades i revestiments, és altament recomanat per a instal·lacions industrials i magatzems.


Usos:


Impermeabilització amb poder reflectant UV de cobertes de diferents materials.


Protecció anticorrosiva per a estructures metàl·liques exposades a les inclemències meteorològiques.


Membranes per a cobertes amb Dual

Sistemes d'aplicació Avançats


© 2022 Impermeabilitzacions Barcelona. Tots els drets reservats.