Impermeabilització de fossats d´ascensor a Barcelona


Impermeabilització de fossats d'ascensor a Barcelona, és habitual que aquestes zones siguin susceptibles d'inundació, per trobar-se en un nivell més baix, amb el consegüent perjudici que l'espai estigui amb una pujada del nivell freàtic i siguin zones inundades.


Hi ha diverses causes d'inundació, filtracions, goteres, causes climatològiques que el produeixin, deteriorament de la infraestructura en el temps i possibles causes que motivin determinats tipus d'actuació.


En qualsevol situació els nostres sistemes impermeabilitzants estan dissenyats per a la impermeabilització de fonaments, soterranis i zones subterrànies amb aplicació depenent de la superfície a tractar.
© 2022 Impermeabilitzacions Barcelona. Tots els drets reservats.