Impermeabilització de piscines o depòsits d'aigua a Girona


Membrana líquida de poliuretà aromàtic bicomponent, tixotròpica, sense dissolvents i 100% sòlids, apta per a contacte permanent amb aigua per al consum humà que un cop catalitzada forma una membrana elàstica contínua, sense juntes ni solapes.


Les seves propietats excel·lents la converteixen en l'elecció ideal per aconseguir zones hermètiques i perfectament estanques en contacte permanent amb aigua potable. D'aplicació manual mitjançant rodet o brotxa.


Ideal per a la impermeabilització de dipòsits, tancs, canals i altres sistemes contenidors d'aigua potable, fets en formigó i arrecerats dels raigs solars. UltraFlex PW disposa de marcatge CE. DoP (Declaració de Prestacions) conforme al reglament UE 305/2011.


Apta per al seu ús en situacions de contacte permanent amb aigua destinada a consum humà. Aprovada pel WRAS (Water Regulation Advisory Scheme) sota el British Standard BS-6920 “Suitability of non-metallic materials i productes per utilitzar en contacte amb water intended for human consumption with regards to the effect on the quality of the water”, NSF International Laboratories.


Material d'acord amb els requisits establerts al RD140/2003 i les seves modificacions incloses al RD902/2018. Informe núm. 1246036-2 (1/09/2021). Testat segons els estàndards EN-12873 “Influència dels materials sobre l'aigua destinada al consum humà. Influència de la migració”.


Impermeabilització de piscines o depòsits d'aigua

© 2022 Impermeabilitzacions Barcelona. Tots els drets reservats.